Ονοματεπώνυμο

 Ιδιότητα

1

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΣ

Webmaster

2

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΣΑΚΟΝΙΚΟΣ

Aek-l manager

3

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Member

4

ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΛΑΪΝΗΣ

Member

5

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Honnorary Life Member

6

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΝΩΡΙΟΣ

Honnorary Life Member

7

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Basketball Webmaster

8

ΝΙΚΟΣ

ΝΤΟΥΛΗΣ

Forum Manager

9

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Member

10

ΝΙΚΟΣ

ΔΕΑΣ

Football webmaster

11

ΣΠΥΡΟΣ

ΣΟΛΔΑΤΟΣ

Developer

12

  ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΠΟΥΓΛΑ

AIFC members manager

13

ΝΙΚΟΣ

ΦΑΡΑΩ

Volleyball & Handball webmaster

14

ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

IRC Manager

 


Αν έχετε κάποιο σχόλιο για αυτή την σελίδα , παρακαλούμε στείλτε e-mail στο


A service of the AEK Internet Fan Club
AEK Without Frontiers