AEKs og AEKs Internet Fan Clubs malsetning


-English- -Ελληνικά- -French- -German- -Bulgarian- -Spanish- -Portuguese- -Nederlands- -Romanian-


AEK World Wide Web sider ble forst skrevet tidlig august 1994, men den offisielle apningsdagen er 5. september samme ar. AEK Web var en av de forste fotball servere i verden og den aller forste for gresk fotball.

Siden da har AEKs elektroniske hjem fortsatt a vokse takket vare bidrag og stotte fra mer enn 150 registrerte besokende fra Australia til USA.

AEK WWW i samarbeid med en mailing liste for AEK, holder AEKs ideer levende pa nettet.

AEKs WWW server ble satt opp rett etter den uavgjorte hjemmekampen mot Glasgow Rangers i innledende runder for Champions League i 1994. Gjennom nettet, en fotball newsgroup og en pa den tiden manuell mailingliste, fikk 50 AEK fans fra England og Irland reservert billetter for returmatchen i Ibrox. Etter AEKs seier over Rangers der ble det besluttet a beholde, samt a utbedre AEKs WWW server til a inkludere:

Vare mal er de samme som de mal og malsetninger folkene som stiftet AEK i 1924 hadde. De sa:

...Malsetningen for denne klubben er a samle idrettsfolk fra Konstantinopel slik at de kan fortsette arbeidet til de forskjellige sportsklubbene fra Konstantinopel...

Vi haper at du har hatt et hyggelig besok pa AEKs WWW server, bli gjerne en registert gjest og hjelp oss a forbedre disse sidene. Hvis du har kommentarer eller du vil registrere deg, kontakt internet@aek.com.

Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til a takke LPAC og Kingston University

som tillot oss a bruke deres ressurser de forste to arene.


-Internet Section Home- Hvis du har kommentarer til disse sidene send gjerne en mail til internet@aek.com


A.I.F.C.
AEK Without Frontiers

A Service of AEK Internet Fan Club AEK Without Frontiers A.I.F.C. 1994-2018