Α'2 Pre League Γυναικών: Championship Results: 2017 - 2018


 

1η Αγωνιστική / 14-10-17
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΑΟ Ηλυσιακός
ΓΣ Πανιώνιος
ΑΟ Λαμίας 2013
3-1
1-3
3-0
3-0
3-0
1-3
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΓΣ Πετρούπολης
ΑΣΠ Θέτις
2η Αγωνιστική / 21-10-17
ΑΟ Λαμίας 2013
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΑΣΠ Θέτις
3-2
3-2
0-3
0-3
0-3
3-0
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΑΟ Ηλυσιακός
ΓΣ Πανιώνιος
ΓΣ Πετρούπολης
3η Αγωνιστική / 28-10-17
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΑΟ Ηλυσιακός
ΓΣ Πανιώνιος
ΓΣ Πετρούπολης
Ζηρίνειος ΑΟΝ
1-3
3-0
3-0
3-2
2-3
2-3
ΑΟ Λαμίας 2013
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΑΣΠ Θέτις
4η Αγωνιστική / 04-11-17
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΑΣΠ Θέτις
0-3
3-0
1-3
3-1
3-1
3-0
Α.Ε.Κ.
ΑΣΠ Απόλλων
ΑΟ Ηλυσιακός
ΓΣ Πανιώνιος
ΓΣ Πετρούπολης
ΧΑΝΘ
5η Αγωνιστική / 11-11-17
ΑΟ Ηλυσιακός
Α.Ε.Κ.
ΓΣ Πανιώνιος
ΓΣ Πετρούπολης
ΧΑΝΘ
ΑΣΠ Απόλλων
3-0
2-3
3-1
0-3
3-1
0-3
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΑΣΠ Θέτις
6η Αγωνιστική / 18-11-17
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΣΠ Θέτις
3-2
3-1
0-3
2-3
3-1
3-0
ΓΣ Πανιώνιος
ΑΟ Ηλυσιακός
Α.Ε.Κ.
ΓΣ Πετρούπολης
ΧΑΝΘ
ΑΟ Αιγάλεω
7η Αγωνιστική / 25-11-17
ΓΣ Πετρούπολης
ΓΣ Πανιώνιος
ΑΟ Ηλυσιακός
ΧΑΝΘ
ΑΟ Αιγάλεω
Α.Ε.Κ.
3-0
3-0
3-0
1-3
3-0
0-3
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΣΠ Θέτις
8η Αγωνιστική / 02-12-17
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΦΟ Βριλησσίων
ΑΣΠ Θέτις
-
03/12
-
-
-
-
ΧΑΝΘ
ΓΣ Πετρούπολης
ΓΣ Πανιώνιος
ΑΟ Ηλυσιακός
ΑΟ Αιγάλεω
ΓΑΣ Μεσσαράς
9η Αγωνιστική / 09-12-17
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΓΣ Πετρούπολης
ΓΣ Πανιώνιος
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Ηλυσιακός
10/12
10/12
-
-
-
10/12
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΦΟ Βριλησσίων
ΑΣΠ Θέτις
10η Αγωνιστική / 16-12-17
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΑΟ Ηλυσιακός
ΑΣΠ Θέτις
-
17/12
17/12
-
17/12
-
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΓΣ Πετρούπολης
ΓΣ Πανιώνιος
ΦΟ Βριλησσίων
11η Αγωνιστική / 20-12-17
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΓΣ Πετρούπολης
ΓΣ Πανιώνιος
-
-
-
-
-
-
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΑΟ Ηλυσιακός
ΑΣΠ Θέτις
12η Αγωνιστική / 13-01-18
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΓΣ Πετρούπολης
ΑΣΠ Θέτις
-
-
14/01
14/01
-
-
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΑΟ Ηλυσιακός
ΓΣ Πανιώνιος
ΑΟ Λαμίας 2013
13η Αγωνιστική / 20-01-18
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΑΟ Ηλυσιακός
ΓΣ Πανιώνιος
ΓΣ Πετρούπολης
21/01
-
-
21/01
-
-
ΑΟ Λαμίας 2013
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΑΣΠ Θέτις
14η Αγωνιστική / 27-01-18
ΑΟ Λαμίας 2013
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΑΣΠ Θέτις
-
-
-
28/01
28/01
-
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΑΟ Ηλυσιακός
ΓΣ Πανιώνιος
ΓΣ Πετρούπολης
Ζηρίνειος ΑΟΝ
15η Αγωνιστική / 03-02-18
Α.Ε.Κ.
ΑΣΠ Απόλλων
ΑΟ Ηλυσιακός
ΓΣ Πανιώνιος
ΓΣ Πετρούπολης
ΧΑΝΘ
-
-
04/02
-
-
04/02
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΑΣΠ Θέτις
16η Αγωνιστική / 10-02-18
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΑΣΠ Θέτις
-
11/02
-
-
11/02
-
ΑΟ Ηλυσιακός
Α.Ε.Κ.
ΓΣ Πανιώνιος
ΓΣ Πετρούπολης
ΧΑΝΘ
ΑΣΠ Απόλλων
17η Αγωνιστική / 17-02-18
ΓΣ Πανιώνιος
ΑΟ Ηλυσιακός
Α.Ε.Κ.
ΓΣ Πετρούπολης
ΧΑΝΘ
ΑΟ Αιγάλεω
-
18/02
-
-
18/02
18/02
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΣΠ Θέτις
18η Αγωνιστική / 24-02-18
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΣΠ Θέτις
25/02
25/02
-
-
-
-
ΓΣ Πετρούπολης
ΓΣ Πανιώνιος
ΑΟ Ηλυσιακός
ΧΑΝΘ
ΑΟ Αιγάλεω
Α.Ε.Κ.
19η Αγωνιστική / 10-03-18
ΧΑΝΘ
ΓΣ Πετρούπολης
ΓΣ Πανιώνιος
ΑΟ Ηλυσιακός
ΑΟ Αιγάλεω
ΓΑΣ Μεσσαράς
11/03
-
-
11/03
11/03
-
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΦΟ Βριλησσίων
ΑΣΠ Θέτις
20η Αγωνιστική / 17-03-18
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΦΟ Βριλησσίων
ΑΣΠ Θέτις
-
18/03
-
-
-
-
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΓΣ Πετρούπολης
ΓΣ Πανιώνιος
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Ηλυσιακός
21η Αγωνιστική / 24-03-18
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΓΣ Πετρούπολης
ΓΣ Πανιώνιος
ΦΟ Βριλησσίων
-
-
-
-
-
-
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΑΟ Ηλυσιακός
ΑΣΠ Θέτις
22η Αγωνιστική / 01-04-18
ΑΟ Λαμίας 2013
Ζηρίνειος ΑΟΝ
ΑΣΠ Απόλλων
Α.Ε.Κ.
ΑΟ Ηλυσιακός
ΑΣΠ Θέτις
-
-
-
-
-
-
ΦΟ Βριλησσίων
ΓΑΣ Μεσσαράς
ΑΟ Αιγάλεω
ΧΑΝΘ
ΓΣ Πετρούπολης
ΓΣ Πανιώνιος

 

back to main page


-Volley Home-If you have any comment on this page,please,send an email to


A service of the AEK Internet Fan Club
AEK Without Frontiers