Α'1 Volley League: Championship Results: 2018 - 2019


 

1η Αγωνιστική / 21-11-18
A.O.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Π.A.O.K.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
-
3-2
3-2
3-0
3-0
-
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ε.Κ
Ρεπό
2η Αγωνιστική / 20-10-18
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Α.Ε.Κ
3-0
-
3-0
2-3
2-3
-
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Π.A.O.K.
Ρεπό
3η Αγωνιστική / 27-10-18
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Π.A.O.K.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Α.Ε.Κ
Παναθηναϊκός
3-2
-
3-0
3-1
3-2
-
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
ρεπό
4η Αγωνιστική / 03-11-18
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
3-1
3-0
-
2-3
3-1
-
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Π.A.O.K.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Α.Ε.Κ
ρεπό
5η Αγωνιστική / 10-11-18
Π.A.O.K.
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Α.Ε.Κ
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
3-2
2-3
-
3-2
3-0
-
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
ρεπό
6η Αγωνιστική / 17-11-18
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
1-3
3-2
3-0
-
2-3
-
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Π.A.O.K.
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Α.Ε.Κ
Παναθηναϊκός Α.Ο.
ρεπό
7η Αγωνιστική / 24-11-18
Α.Ε.Κ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Π.A.O.K.
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
1-3
3-2
3-0
-
0-3
-
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
ρεπό
8η Αγωνιστική / 01-12-18
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
0-3
2-3
0-3
0-3
-
-
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ε.Κ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Π.A.O.K.
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
ρεπό
9η Αγωνιστική / 08-12-18
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ε.Κ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Π.A.O.K.
0-3
3-2
3-0
3-0
-
-
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
ρεπό
10η Αγωνιστική / 15-12-18
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Π.A.O.K.
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
3-0
3-1
0-3
3-2
0-3
-
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ε.Κ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
ρεπό
11η Αγωνιστική / 22-12-18
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ε.Κ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
-
0-3
0-3
3-0
0-3
-
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Π.A.O.K.
ρεπό
12η Αγωνιστική / 12-01-19
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ε.Κ
Ρεπό
-
3-0
1-3
0-3
0-3
-
A.O.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Π.A.O.K.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
13η Αγωνιστική / 19-01-19
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Π.A.O.K.
Ρεπό
3-0
-
3-0
3-1
3-0
-
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Α.Ε.Κ
14η Αγωνιστική / 02-02-19
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
ρεπό
3-2
-
1-3
1-3
3-0
-
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Π.A.O.K.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Α.Ε.Κ
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
15η Αγωνιστική / 09-02-19
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Π.A.O.K.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Α.Ε.Κ
ρεπό
3-0
3-2
-
3-0
3-1
-
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
16η Αγωνιστική / 16-02-19
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
ρεπό
3-1
2-3
-
3-0
1-3
-
Π.A.O.K.
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Α.Ε.Κ
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
17η Αγωνιστική / 23-02-19
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Π.A.O.K.
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Α.Ε.Κ
Παναθηναϊκός Α.Ο.
ρεπό
3-0
3-1
3-1
-
3-1
-
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
18η Αγωνιστική / 02-03-19
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
ρεπό
3-2
3-2
0-3
-
3-0
-
Α.Ε.Κ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Π.A.O.K.
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
19η Αγωνιστική / 09-03-19
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ε.Κ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Π.A.O.K.
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
ρεπό
3-2
0-3
3-0
3-0
-
-
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Παναθηναϊκός
20η Αγωνιστική / 16-03-19
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
ρεπό
3-0
0-3
0-3
3-1
-
-
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ε.Κ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Π.A.O.K.
21η Αγωνιστική / 23-03-19
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ε.Κ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
ρεπό
25/03
-
25/03
-
-
-
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Π.A.O.K.
Παναθηναϊκός
22η Αγωνιστική / 30-03-19
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Α.Ο.Π.Κηφισιάς
Π.A.O.K.
ρεπό
-
-
-
-
-
-
Α.Π.Φ.Σ.Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ε.Κ
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

 

back to main page


-Volley Home-If you have any comment on this page,please,send an email to


A service of the AEK Internet Fan Club
AEK Without Frontiers